ยินดีต้อนรับสู่เว็บเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

14 มกราคม 2557

ประวัติส้วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางสาวรจนา  สายวัน
ชื่อเล่น  พร
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102021
เกิดวัน อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2537
กรุ๊ปเลือด AB
จบการศึกษาจาก  โรงเรียนช้างบุญวิทยา จ. สุรินทร์
คติประจำใจ  "วันนี้ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวาน"

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางสาวอุษณีย์  อับดุลรามัน
ชื่อเล่น นี
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102134
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537
กรุ๊ปเลือด AB
จบการศึกษาจาก  โรงเรียนรอมาเนีย  จ.นาราธิวาส
คติประจำใจ  "ชีวิตไม่ใช่โคล่า อย่าซาบซ่าส์ จนหมดหยด"